Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy óvodánk 2022.12.24-től 2023.01.06-ig zárva tart.

Ezúton kívánunk Önöknek Békés Boldog Ünnepeket és kellemes pihenést!

Kőbányai Gépmadár Óvoda közössége

Tisztelt Szülők!

2023/2024-es nevelési évre a beiratkozás időpontja várhatóan:
2023. április 20. - április 21.

Jelentkezési lapot az első helyen választott óvodába kell eljuttatni személyesen történő benyújtással vagy elektronikus úton.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben, szabad férőhely esetén, akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket.
Az óvodába történő beiratkozás jelentkezési lap személyes, vagy elektronikus úton való benyújtásával történik.  A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival.

Kérem, hogy az óvodai beiratkozáskor hozzák magukkal:

Az óvodai felvételnél elsőbbséget élveznek:

A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Király Ildikó
intézményvezető

Kedves Szülők!

Az óvoda 2022. július 25.-augusztus 21.-ig ZÁRVA van.
Ezen idő alatt szerdai napokon 8.00-12.00 óra között tartunk ügyeletet.

Király Ildikó óvodavezető és az óvoda dolgozói

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy augusztus 29-én nevelés nélküli munkanap lesz. Az óvoda zárva tart. 

Megértésüket köszönjük!

 

Kedves Szülők!

Az óvoda vízellátása helyreállt.  A hibás vezetéket kijavították.

Megértésüket köszönjük!

Strifler-Siró Stefánia

óvodavezető-helyettes

 

Tisztelt Szülők!

Április 11-13-ig Egészséghét lesz óvodánkban, alább olvashatják a részletes programot.

Április 11 (hétfő)

Április 12 (kedd)

Április 13 (szerda)

Eseményeinkre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

crossmenu