Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy?
Kipp-kopp kopogok, óvodába indulok!

Kedves SZÜLŐK, kedves GYEREKEK!

Induljatok Ti is óvodánk felé, amely 1978 óta működik, s az utóbbi évtizedben lendületesen fejlődött felszereltsége. Két szinten, hét csoportban, bölcsödével egybeépült intézmény vagyunk, ahol jól képzett, lelkiismeretes, korszerű nevelési szemlélettel dolgozó nevelőtestület működik. Munkánkat, fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, orvos, védőnő, kertész, gazdasági munkatárs segíti. Étkezésünket a szomszédos bölcsőde biztosítja, saját konyhával, jó színvonalon. Az óvodánkhoz tartozó tágas, árnyas, nagy udvar megfelelő mozgásteret biztosít az itt nevelkedő gyermekeknek.

A megfelelő mozgás lehetőségek biztosítása egyik kiemelt feladatunk, az értelmi és érzelmi nevelés hangsúlyozása mellett. Valljuk, hogy sikereket akkor érünk el, ha összehangoltan minden területen fejlesztjük a gyermekeket. Ezért a mindennapjainkban változatos játék lehetőségek mellett, folyamatosan vannak a gyermekek számára szervezett különböző fejlesztő tevékenységek. Ezek szabadon választható jelleggel beépülnek helyi nevelési programunkba. (úszás, néptánc, külön torna, gyógytorna, kézműves játszóház, játékos angol nyelvismeret, sakk-ovi)

Alapító okiratunk szerint integráltan neveljük azokat a gyermekeket, akik organikus okokra vissza nem vezethető problémákkal küzdenek. (képességeikben, magatartásukban, testi, lelki érettségükben még nincsenek a korosztálynak megfelelő szinten). Számunkra speciális fejlesztőprogramot működtetünk. Kis, és kis-középső csoportjainkban a 3-4-5 éves gyermekeket neveljük együtt. Kiemelten egész évben az érzelmi biztonság megteremtésével, a játék tevékenységek fejlesztésével és a mozgás fejlődés biztosításával foglalkozunk ezekben a csoportokban. Középső és nagy-középső csoportjaink a 4-5 6 éves gyermekeket nevelik együtt. Ők már az előző évre építve lendületes és tartalmas óvodai életet élnek, foglalkozásokkal, néptánccal, úszással, kézműves és hagyományőrző tevékenységekkel, ünnepek sorozatával, színház és kiállítás látogatásokkal, kirándulásokkal fűszerezve az óvoda mindennapjait. Nagycsoportjainkat az 5-6-7 éves gyermekek közössége alkotja. Ők már intenzíven az iskolába készülnek, bár a megelőző évek nevelő munkája is ezt célozta, de a gyermekekben ebben az életkorban válik tudatosabbá ez a cél. Fejlesztő pedagógusunk,logopédusunk és pszichológusunk egész évben kiemelten a nagyobbakkal foglalkozik, hogy minden gyermek a saját képességeinek megfelelő legjobb szintre jutva érjen az iskolába.

Fontos szerepet tölt be óvodánk életében a különböző hagyományőrző, nemzeti, és óvodai ünnepek sora, egymásra épülése, hangulatos színvonalas kivitelezése. (Márton napi mulatságok, Mikulás, Lucázás, Karácsony, télkergető farsang, húsvét, anyák napja, majális, Gépmadár nap) Intézményünk a szülők felé nyitott, mindig megkérdezzük véleményüket, és figyelembe vesszük javaslataikat a fontos kérdésekben. A szülői munkaközösség segítsége nélkül nem is tudnánk olyan színvonalon megvalósítani a nevelésünket, ahogy azt már az utóbbi évek gyakorlata bizonyította. Rendszeresen szervezünk nyílt napokat, közös munka délutánokat, és közös ünnepeket is, melyek mindig jó hangulatúak és további erőt adnak a munkánkhoz.

GYERTEK HOZZÁNK, VÁRUNK SZERETETTEL!

crossmenu