Beiratkozás a 2023-24-es nevelési évre

2022.11.30.
 | 
Gépmadár Óvoda

Tisztelt Szülők!

2023/2024-es nevelési évre a beiratkozás időpontja várhatóan:
2023. április 20. - április 21.

Jelentkezési lapot az első helyen választott óvodába kell eljuttatni személyesen történő benyújtással vagy elektronikus úton.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben, szabad férőhely esetén, akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket.
Az óvodába történő beiratkozás jelentkezési lap személyes, vagy elektronikus úton való benyújtásával történik.  A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival.

Kérem, hogy az óvodai beiratkozáskor hozzák magukkal:

 • a szülő személyi igazolványát,
 • a gyermek személyének azonosítására alkalmas dokumentumát (pl. személyi azonosító igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat), valamint TAJ kártyáját,
 • a szülő és a gyermek lakcímkártyáját, tartózkodási helyét igazoló dokumentumát,
 • nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumát,
 • szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát,
 • kötelező oltásokról szóló egészségügyi könyvét
 • a kitöltött jelentkezési lapot.

Az óvodai felvételnél elsőbbséget élveznek:

 • az óvoda körzetében lakó családok gyermekei,
 • az a gyermek, akinek a szakértői bizottság óvodánkat jelölte ki,
 • hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,
 • a szülők az óvodához közeli munkahelyen dolgoznak,
 • azok a gyermekek, akinek testvére már az óvodába jár,
 • a kerületben lakó családok gyermekei.

A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Király Ildikó
intézményvezető

crossmenu